Zorg: digitale dienstverlening en informatiebeveiliging

Zorginstellingen staan onder grote druk. De kostprijs en kwaliteitsscores liggen onder het vergroot­glas van maatschappij en overheid. Het verkorten van doorlooptijden, verminderen van fouten en verlaging van de kostprijs zijn actuele thema’s. Daarnaast is er heel wat te doen over privacy­wetgeving en informatie­beveiliging; om aan de eisen te voldoen moeten organisaties in zorg dringend aan de slag met het Landelijk Schakelpunt (LSP), Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) en informatiebeveiliging volgens de norm NEN7510. Maar waar te beginnen?

Digitale dienstverlening in de zorg

informatiebeveiliging in de zorgJuist in de zorg wordt persoonlijke dienstverlening als het summum van dienstverlening gezien. Toch kan digitale dienstverlening voordelen bieden in kwaliteit en kosten. Rondom de zorg zijn er veel zaken die goed of beter digitaal afgehandeld kunnen worden. Denk aan het 24/7 kunnen maken van afspraken en online in kunnen zien van gegevens.

Cliënten kunnen proactief gesignaleerd worden per SMS of e-mail; bijvoorbeeld als hun inenting verloopt, wanneer ze medicatie moeten gebruiken of als ze een afspraak hebben. Dit verbetert de kwaliteit van medicijngebruik en verlaagt het aantal mensen dat niet of te laat op een afspraak komt. Maar hoe regelt u dat?

Informatie als smeerolie voor soepele processen

Digitalisering van informatie heeft intern ook voordelen. Binnen de organisatie is overal hetzelfde integrale klantbeeld, ook bij mobiele medewerkers in het veld. Bij overdracht van de cliënt naar een andere organisatie kan het digitale dossier met een druk op de knop worden overgedragen. Dat scheelt een hoop zoekwerk, kopieerwerk en portokosten maar is ook veel sneller. Zo kan de cliënt elders direct worden geholpen.

Hetzelfde geldt bij digitale uitwisseling van patiëntengegevens met huisartsen, laboratoria en andere ketenpartners. Bij veel organisaties gaat dit nog op papier per post, terwijl er snellere alternatieven voorhanden zijn. Soms is informatie ondersteunend, soms is het essentieel voor de realisatie van ambities. Continu actuele informatie over de verleende zorg maakt besturing van de organisatie en verantwoording naar externe stakeholders een stuk eenvoudiger. Maar hoe werkt dat?

Informatiebeveiliging en privacy: steeds strenger toezicht

Organisaties in de zorg hebben veel medische gegevens van cliënten tot hun beschikking. Dat is ook nodig om goede zorg te kunnen verlenen, maar schept verplichtingen om te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen vallen. Informatiebeveiliging is dan ook een wettelijke plicht, beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 13 van deze wet verplicht een organisatie ‘passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om persoonsgegevens te beveiligen’. Op basis van dit wetsartikel is de norm NEN7510:2011 voor de zorgsector opgesteld. De norm zelf is niet verplicht; hoewel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stellen dat ook op andere wijze aangetoond mag worden dat informatiebeveiliging in orde is, toetsen zij uitsluitend aan deze norm. Voldoen aan de HKZ-normen is niet voldoende.

Hulp bij uw organisatie

Voor organisaties in de zorg kan ik als adviseur of interim manager de schakel zijn tussen klant, dienstverlening, processen en informatievoorziening. Ik heb kennis van elk van deze disciplines en kan de samenhang goed bewaken. In mijn LinkedIn profiel leest u diverse aanbevelingen van andere opdrachtgevers binnen de zorg voor mijn werk als organisatieadviseur en interim manager in de zorg.

Geïnteresseerd? Uiterlijk de eerstvolgende werkdag neem ik contact op, als u mij mailt of uw telefoonnummer achterlaat.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Kolk

drs. R.J. van der Kolk MBA  LinkedIn Ron van der Kolk

 
Interessante artikelen: