Organisatieadvies & interim management Overheid

De gehele overheid staat voor een forse bezuinigingsopgave. Dat kan mede door de overheid verder te digitaliseren, schrijft minister Plasterk (BZK) in zijn Visiebrief digitale overheid 2017. Volgens het regeerakkoord moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 volledig digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Met de beleidslijnen I-strategie, i-NUP en de Digitale Agenda wordt invulling gegeven aan de digitale dienstverlening. Daarnaast heeft LEAN zijn intrede gedaan. Maar hoe nu verder? Ik kan daarbij helpen als organisatieadviseur en interim manager, met ervaring bij de overheid.

Digitale dienstverlening vanuit het Rijk

overheid-digitaalBij de Rijksoverheid is het aansluiten van keten­partners op de e-overheid van cruciaal belang voor de uitvoering van beleids- en bestuurstaken. Het Rijk neemt niet alleen een initiërende rol, zoals vervat in de Visiebrief, maar ook een faciliterende rol.

Logius, onderdeel van het ministerie van Binnen­landse Zaken, voert namens het Rijk de regie op een groot aantal belangrijke componenten voor digitale samenwerking binnen de overheid en tussen overheid en bedrijven. De meest bekende component is DigiD, maar onder de motorkap van de e-Overheid liggen er nog veel meer, zoals Digikoppeling, eHerkenning en PKIoverheid. Wat kunnen deze producten en diensten voor u betekenen?

Digitale dienstverlening bij Gemeenten

Gemeenten hebben al geruime tijd te maken met sterk teruggelopen inkomsten. Ondertussen is er wel extra werk aan de winkel: in 2015 moeten gemeenten dé ingang zijn voor alle vragen aan de overheid, komen er Regionale Uitvoeringsdiensten en speelt de transitie Jeugdzorg van provincie naar gemeente. Er wordt ondertussen ook gewerkt aan Klant Contact Centra (KCC), zaakgewijs of zaakgericht werken (ZGW) en de bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (i-NUP). Hoe zorgt u dat tijdens de verbouwing de winkel wel gewoon open kan blijven?

Digitale dienstverlening bij Provincies en Waterschappen

Provincies en waterschappen hebben zich ook aan het i-NUP gecommitteerd en werken aan hun e-dienstverlening voor vergunningverlening en subsidieverstrekking. Hier spelen e-overheids­thema’s als basisregistraties, landelijke voor­zieningen en referentiearchitectuur net zo hard als bij gemeenten. Onder tussen wordt ook gewerkt aan de transitie Jeugdzorg, waarbij de verantwoordelijkheden en financiering worden overgedragen naar de gemeenten. Maar hoe orkestreer je al deze procesveranderingen, over teams en afdelingen heen?

Kennis en vaardigheden

De stap naar e-dienstverlening vergt samenhangende kennis en vaardigheden op meerdere vlakken, zoals dienstverlening, LEAN proces­management, informatiemanagement en verandermanagement. Door opleiding en ervaring kan ik u goed van dienst zijn als organisatieadviseur of interim manager bij het nog verder verbeteren van uw dienstverlening. Ik ben er van overtuigd dat de dienst­ver­le­ning nóg beter kan. Met slimmere processen en een efficiënte informatievoorziening kan de kwaliteit omhoog terwijl doorlooptijd en kosten dalen.

Bij de gemeente Enschede was ik als teamleider ontwikkeling dienst­verlening met een team fantastische medewerkers verantwoordelijk voor het verbeteren van de fysieke en digitale dienstverlening; Enschede is mede daardoor meermalen bekroond voor de beste dienstverlening van gemeentelijk Nederland. Daarna heb ik bij de Rijksoverheid gewerkt voor Logius als interim manager portfoliomanagement. In dat portfolio zitten belangrijke componenten door de e-Overheid: DigiD, Digipoort OTP, Webrichtlijnen, Samenwerkende Catalogi, DigiKoppeling etc.

Hulp bij uw organisatie

Met deze kennis en ervaring kan ik daarom ook voor uw organisatie in de rol van adviseur of interim manager de schakel zijn tussen klant, dienstverlening, processen en informatievoorziening. Ik heb kennis van elk van deze disciplines en kan de samenhang goed bewaken. Samen zorgen we dat uw organisatie klaar is voor 2017, zodat we burgers, bedrijven en ketenpartners effectief en efficiënt digitaal kunnen bedienen.

Ik kan u helpen in diverse vormen: een korte workshop als trainer, een advies als organisatie­adviseur of langer als projectmanager, programmamanager of als interim manager en/of verandermanager van een team of afdeling. In mijn LinkedIn profiel leest u diverse aanbevelingen van andere opdrachtgevers binnen de overheid voor mijn werk.

Geïnteresseerd? Uiterlijk de eerstvolgende werkdag neem ik contact op, als u mij mailt of uw telefoonnummer achterlaat.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Kolk

drs. R.J. van der Kolk MBA  LinkedIn Ron van der Kolk

Inflection is ook te volgen via Nieuwsbrief, Facebook, Twitter en LinkedIn.