Training Verzuimgesprekken Overheid

Een verzuimende werknemer kost twee keer zoveel als zijn bruto loonkosten, omdat het werk door iemand anders moet worden overgenomen. Een deel van het verzuim is terecht, maar was mogelijk deels te voorkomen; een ander deel van het verzuim is niet terecht. Door verzuim te voorkomen en incorrect verzuim terug te dringen wordt het werkklimaat voor iedereen gezonder. De training verzuimgesprekken helpt leidinggevenden voorkomen èn genezen.

Bespreekbaar maken van verzuim

training verzuimgesprekkenVerzuimgesprekken worden door leidinggevenden erg lastig gevonden. Het raakt aan de persoonlijke levenssfeer van een medewerker en is met allerlei regeltjes omgeven. Dat maakt dat veel leidinggeven hun handen er liever niet branden en een verzuim­melding zonder morren aannemen.

Hoewel de verzuimmelding een belangrijk moment is, gaat het beheersen van verzuim veel verder. Het gaat ook over voorkomen van verzuim door het onderwerp bespreekbaar te maken op de afdeling. Ook gaat het om de gesprekken gedurende het verzuim en bij een (gedeeltelijke) werkhervatting.

Eéndaagse in-company training verzuimgesprekken

Een ziekmelding betekent niet altijd dat de werknemer daadwerkelijk ziek is; toch hoeft er geen sprake te zijn van moedwillig verzuim. Het kan een signaal zijn dat de werknemer niet goed in zijn vel zit door teveel werk, een slechte sfeer op de afdeling of verstoorde arbeidsverhoudingen. De leidinggevende kan daardoor op meerdere manieren betrokken zijn.

In deze training leren de deelnemers technieken om verzuim bespreekbaar te maken, het wel of niet accepteren van een verzuimmelding, rechten en plichten van werkgever en werknemer en de Wet Poortwachter. Het doel is om verzuim te voorkomen, incorrect verzuim terug te dringen en re-integratie te bevorderen, met respect voor de menselijke maat.

Deze training is bedoeld voor groepen van 1 tot 15 deelnemers en wordt gegeven in uw eigen organisatie. De inhoud is speciaal gericht op leidinggevenden op elk organisatieniveau bij de (semi) overheid, zoals ministerie, gemeente, provincie, ministerie, waterschap en vergelijkbaar. Het eerste dagdeel bestaat uit interactieve theorie, het tweede dagdeel bestaat uit oefenen in het voeren van gesprekken met de afdeling, verzuimers en frequent verzuimers.

Over de docent

Mijn naam is Ron van der Kolk en ik geef de training Verzuimgesprekken. Ik ben zelf al jarenlang (interim) leidinggevende en van opleiding zowel bedrijfskundige als communicatiepsycholoog. Het voeren van complexe gesprekken is mijn dagelijks werk. Naast deze training geef ik ook diverse andere trainingen in gesprekstechnieken, leiderschap en verandermanagement.

Plan een datum en vraag een offerte

Geïnteresseerd in deze training? Als u de gewenste datum met uw wensen doorgeeft ontvangt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag een prijsopgave.

Ja, stuur mij een offerte voor deze training

Liever eerst even overleggen? Neemt u gerust contact op:

Docent:
drs. Ron van der Kolk MBA
E-mail:
Telefoon:

TIP: nog meer over het voeren van lastige gesprekken leert u in de training cruciale gesprekken.

CRKBO Geregistreerde Instelling Na een succesvolle audit is Inflection toegelaten tot het Centraal Register Kort Beroeps­on­der­wijs. Hierdoor zijn de trainingen van Inflection vrijgesteld van BTW. In de audit is getoetst op o.a. zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.