Coaching, voor goed en gemotiveerd presteren

Coaching helpt medewerkers en leidinggevenden om zich meer te ontplooien en beter te presteren. Dit zorgt ervoor dat mensen met energie en plezier werken voor de organisatie. Mensen die lekker in hun vel zitten, zijn sterker gemotiveerd, productiever en houden het langer vol.

Redenen voor coaching

coachingDe aanleiding voor coaching kan positief zijn, zoals een behoefte aan persoonlijke groei, loop­baan­ontwikkeling, betere benutting van talent, het onderzoeken van de eigen ont­wik­kel­ingsbehoefte of het creëren en onderhouden van innerlijke rust.

De aanleiding voor coaching kan echter ook minder positief zijn, zoals toenemend ziekteverzuim, gebrek aan motivatie, vermoeidheid, gebrek aan samen­werking, outplacement of een conflict over het kwalitatief of kwantitatief functioneren. Ook dan biedt coaching uitkomst.

Het meest effectieve instrument

Volgens onderzoek van TNS Nipo blijkt coaching daarbij nog effectiever dan training. Groot voordeel van coaching is dat in een enkel één-op-één gesprek vaak meer wordt bereikt dan in een groepstraining van meerdere dagen. Dit instrument wordt dan ook steeds meer toegepast.

Door coaching te koppelen aan de organisatiedoelen worden de ervaren betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers sterk vergroot. Bedenkt u eens wat dat kan betekenen voor uw organisatie!

Wat is coaching?

Coaching is persoonlijke, resultaatgerichte begeleiding, gericht op het zelfstandig functioneren en leren van de medewerker. Door het leerproces van de gecoachte te stimuleren, kan deze bestaande vaardigheden beter benutten en zelf nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

De coach helpt de gecoachte om zelf een aantal werk gerelateerde doelen te bereiken. Dit doet hij voornamelijk door vragen te stellen en de antwoorden te spiegelen. De gecoachte komt hierdoor zelf in beweging en ontwikkelt zijn zelfreflecterend en zelfsturend vermogen.

Coaching is bij uitstek inzetbaar voor leidinggevende medewerkers. Door te werken aan de manier waarop de leidinggevende met zijn medewerkers omgaat, hebben ook zijn of haar medewerkers hier direct profijt van. Dat geeft een versterkend vliegwieleffect.

Een coach is niet hetzelfde als een “coachend leidinggevende”. Een medewerker zal zich minder openstellen tegenover iemand die direct beslist over bijvoorbeeld zijn of haar beoordeling. Een goede coach is neutraal en onafhankelijk, dus niet de leidinggevende.

De opzet van een coachingstraject

Een kortdurend coachingstraject is oplossingsgericht en ziet er als volgt uit: een intakegesprek, vijf coachingsgesprekken en een evaluatiegesprek. Het belangrijkste doel is het ondersteunen van de medewerker in de eigen ontwikkeling en het beter laten presteren in de functie.

De werkgever wordt betrokken bij de intake en evaluatie, maar de inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Bij de intake wordt samen een plan van aanpak opgesteld, met concrete doelen die een brug slaan tussen de behoeften van de gecoachte en de organisatie. De evaluatie wordt door de gecoachte zelf opgesteld, ondersteund door de coach.

De coach

Coach Ron van der Kolk is van opleiding bedrijfskundige én psycholoog. Hij bestudeerde eerst het menselijk gedrag aan de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van Universiteit Utrecht en voltooide later een bedrijfskundige opleiding met een specialisatie in Verandermanagement.

Het belangrijkste ingrediënt voor een geslaagde coaching is een goede klik tussen de gecoachte, de coach en de werkgever. U bent van harte uitgenodigd om een vrijblijvende afspraak te maken voor een gezamenlijk kennismakingsgesprek. Zal ik contact met u op nemen voor een afspraak?