Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Inflection. Op de website van Inflection zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van toepassing.

Proclaimer

gebruiksvoorwaardenIk besteed de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stel ik het op prijs als u mij dat laat weten.

Moderatie

U kunt reageren op artikelen op de site. Deze reacties worden na moderatie getoond op de site. Hebt u echter een vraag over een bericht, dan zie ik uw vraag tegemoet.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Ik gebruik deze cookies om de website goed te laten werken, zoals om bezoekers te tellen, uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Inflection kan cookies niet herleiden tot een individuele gebruiker, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Zie verder het privacybeleid.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van de statistieken van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Inflection gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Deze informatie is niet te herleiden tot een pc of individu en Inflection gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Zie verder het privacybeleid.

Uw privacy

Ik behandel alle informatie die u verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adres­gegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag). Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gebruikt voor commerciële doeleinden en nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Zie verder het privacybeleid.

Browsers

De website is gebouwd voor alle recente versies van de browsers Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari. In oudere versies van deze browsers is de informatie wel zichtbaar, maar kan de vormgeving afwijken. Als uw problemen ondervindt, dan hoor ik dat graag.

PDF

Een aantal artikelen op deze website heeft de mogelijk het artikel toegezonden te krijgen in PDF-formaat. Om PDF-documenten te kunnen bekijken heeft u het programma Acrobat Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden bij Adobe. Leest u voor het installeren de voorwaarden en bepalingen van de leverancier.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Inflection en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Inflection over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron in de vorm van een hyperlink vermeldt en uw publicatie geen commerciële doeleinden dient.

Het anderszins verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is uitsluitend toegestaan na overleg met en schriftelijke toestemming van Inflection. Inflection vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Inflection.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat ik tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Voor de gebruiker essentiële informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s).

Het is mogelijk dat via de internetsite van Inflection toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Inflection kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Klachtenregeling

Inflection staat voor kwalitatief goede dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Daardoor kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt, kan ik er iets mee doen. Als u een klacht heeft kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van Inflection van toepassing, welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voor­waarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.