Mediation bij geschillen en conflicten

Waar wordt samengewerkt, binnen en buiten de organisatie, ontstaan meningsverschillen. Op zich een goede zaak, want wrijving geeft glans: het leidt tot continue verbetering. Soms lopen de meningen zo sterk uiteen dat het een goede samenwerking in de weg staat. Als het belang groot is, kan begeleiding via mediation de sleutel vormen tot een bevredigende oplossing.

Waar gewerkt wordt…

mediationEen meningsverschil dat niet wordt opgelost kan leiden tot een slepend, emotioneel conflict. Zulke onenigheid levert de betrokkenen een hoop stress op, kan leiden tot imagoschade voor de organisatie en zorgt soms voor hoge (juridische) kosten.

Verslechterende communicatie maakt het vinden van een gezamenlijke oplossing nog lastiger. Begeleiding via mediation bij het vinden van een oplossing is mogelijk bij geschillen binnen de organisatie en tussen de organisatie en externe partijen.

Eerste Hulp bij Conflicten

De eerste stap bij een conflict is voorkomen dat het verder escaleert; een neutrale partij kan de druk bij de betrokken partijen wegnemen. Als communicatie tussen partijen lastig blijkt, is het op gang brengen hiervan de tweede stap. Als mediator kan ik partijen een spiegel voorhouden om houding en gedrag bespreekbaar te maken en in positieve richting te veranderen.

De partijen lossen uiteindelijk zelf het conflict op. Een voorwaarde is dat alle betrokkenen vrijwillig meedoen en de intentie hebben om samen tot een oplossing te komen. De mediator is degene die de partijen en het proces begeleid door de gesprekken te leiden, te zoeken naar gemeen­schappelijke of verenigbare belangen en alternatieve invalshoeken te introduceren.

Toepassingsgebieden van mediation

Mediation kan helpen bij geschillen binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld:

  • Tussen leidinggevende en medewerker
  • Binnen het management
  • Tussen bestuur en organisatie
  • Met de ondernemingsraad
  • Met de raad van toezicht
  • Bij een reorganisatie

Als mediator kan ik ook helpen met geschillen buiten de organisatie, zoals bijvoorbeeld:

  • Met een leverancier
  • Met een afnemer, burger of cliënt
  • Met een ketenpartner
  • Met een toezichthoudende instantie

Vertrouwelijk en vrijblijvend

De gesprekken tijdens mediation zijn vertrouwelijk en vrijblijvend, zodat allerlei mogelijk­heden vrijelijk kunnen worden besproken. Pas wanneer alle betrokkenen het eens zijn wordt de oplossing vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, die door alle partijen wordt ondertekend. Pas daarna kunnen de partijen elkaar houden aan de gemaakte afspraken.

Sommige conflicten lenen zich niet voor mediation, omdat partijen niet de vrijheid hebben er onderling afspraken over te maken. Dat geldt onder meer wanneer dwingend (bestuurs-)recht of strafrecht van toepassing is. Als mediator kan ik daarover adviseren. Wanneer er een vermoeden is van strafbare feiten, wordt doorverwezen naar de bevoegde instanties.

De mediator

Ik ben van opleiding bedrijfskundige en communicatiepsycholoog. Eerst bestudeerde ik het menselijk gedrag aan de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van Universiteit Utrecht en voltooide later een bedrijfskundige opleiding met een specialisatie in Verandermanagement.

Graag maak ik een vrijblijvende afspraak waarin we de mogelijkheden van mediation voor uw organisatie samen kunnen verkennen. Uiterlijk de eerstvolgende werkdag neem ik contact met u op, als u uw contactgegevens achterlaat. Een oriënterend gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Kolk

drs. R.J. van der Kolk MBA  LinkedIn Ron van der Kolk