Inkomenseffecten Prinsjesdag 2014

Traditiegetrouw zijn de eerste cijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 201, die pas dinsdag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, uitgelekt. In de Macro Economische Verkenning 2014 staat het een en ander over de veranderingen in de inkomstenbelasting voor 2014. Wat wordt het verschil in netto inkomen tussen 2013 en 2014?

Bruto en netto inkomen in 2013 en 2014

Voor 2014 lijkt er in eerste instantie niet zoveel te veranderen. Grote veranderingen voor ondernemers lijken uit te blijven en ook de ondernemersregelingen lijken niet te worden afgeschaft. De belastingschijven veranderen wel iets van lengte, de arbeidskorting wordt iets anders en de ZVW grens wordt iets anders. De vraag is welke invloed deze veranderingen hebben op het netto inkomen als ondernemer of als medewerker in loondienst.

Met deze informatie heb ik een vergelijking gemaakt tussen loondienst en winst uit onderneming voor een eenmanszaak. Dat heb ik voor zowel 2013 als 2014 doorgerekend. Op basis van een bruto inkomen danwel de winst voor belasting heb ik uitgerekend wat het bijbehorende netto inkomen is. Voor ondernemers heb ik rekening gehouden met de FOR (Fiscale OudedagsReserve) maar niet met startersaftrek en AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekering).

grafiek netto inkomen na belasting voor ondernemer en loondienst in 2013 en 2014

Netto inkomen berekend vanuit bruto inkomen en winst voor belasting

Verschil tussen ondernemerschap en loondienst

De verschillen tussen de verschillende mogelijkheden blijken minimaal. Er is geen teruggang in netto inkomen door de plannen voor 2014. Het verschil tussen loondienst en winst uit onderneming is ook minimaal, al is de ondernemer tussen 20.000 en 30.000 heel iets voordeliger uit. Boven de 75.000 komt er pas een significant positief verschil voor de ondernemers, waar de grafieken enigszins uiteen beginnen te lopen.

Er wordt wel gezegd dat ondernemers minder belasting betalen en netto meer overhouden, maar dat is overduidelijk niet waar. Dat het tussen winst uit onderneming en brutoloon gelijk loopt maakt het overigens nog niet eerlijk, zoals ik in een ander artikel betoogde. De ondernemer is slechter af, bij een winst voor belasting die gelijk is aan het brutoloon voor dezelfde functie. De ondernemer moet namelijk ook nog kosten maken voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, sparen voor het werkloosheidsrisico en later alsnog belasting betalen over de FOR, bij uitkering of bedrijfsbeëindiging. Ook moet de ondernemer vermogensrendementsheffing betalen over het gespaarde pensioen, terwijl iemand in loondienst dat niet hoeft.

Belasting 2015 en verder

Zou het dan echt zo meevallen met de belastingplannen voor 2014? Ik ben benieuwd wat er nog meer aan maatregelen tevoorschijn komt. Het rapport bevat al wel een aantal hints over 2015, waar mogelijk alsnog een aantal regelingen op de helling gaat. Let wel, ik ben geen fiscalist en aan deze grafiek kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen of opmerkingen? Reageer dan hieronder of neem contact op.

Wilt u zelf ook het netto bedrag uitrekenen? Stuurt u dan een email, dan krijgt u de Excel sheet terug gemaild.

Over Ron van der Kolk MSc MBA

verbetert de dienstverlening en bedrijfsvoering van de overheid als organisatie­adviseur, interim manager, trainer en coach bij Inflection.

1 Reactie op Inkomenseffecten Prinsjesdag 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *