Digitale overheid is voortvarend bezig

De overheid moet nog veel verder digitaliseren, schreef minister Plasterk (BZK) eerder dit jaar in zijn Visiebrief digitale overheid 2017. In een nieuwe brief maakt hij de tussenbalans op van het bouwen aan de fundamenten van de i-overheid, het i-NUP. Conclusie: “de digitale overheid is voortvarend bezig”.

Het idee achter de digitalisering is dat de dienstverlening van de overheid verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de kosten worden verlaagd. Of, zoals Plasterk zegt: “Burgers en bedrijven centraal, de overheid digitaal, de kosten minimaal”.

Ruim meer dan de helft van de gemeenten en grote uitvoeringsorgsanisaties heeft een of meerdere bouwstenen van het i-NUP geïmplementeerd om hieraan bij te dragen. Afgelopen zomer hebben de bestuurders van Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties in het zogenaamde Doorbraakakkoord afgesproken om de kansen te benutten die digitalisering hen biedt.

Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/11/05/kamerbrief-over-digitale-overheid/kamerbrief-over-digitale-overheid.pdf

Over Ron van der Kolk MSc MBA

verbetert de dienstverlening en bedrijfsvoering van de overheid als organisatie­adviseur, interim manager, trainer en coach bij Inflection.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *