DigiToegankelijk: dienstverlening voor iedereen

Vanaf volgend jaar kunnen burgers en ondernemers alle zaken met de overheid digitaal afhandelen; dat is afgesproken in het Overheidsprogramma Digitaal 2017. Dat betekent dat alle dienstverlening digitaal moet worden aangeboden, maar ook dat deze toegankelijk is voor iedereen, inclusief burgers en ondernemers met een beperking. Bent u al DigiToegankelijk?

Verplicht toepassen DigiToegankelijk

DigiToegankelijk en WebrichtlijnenVolgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft iedereen dezelfde rechten om mee te doen in de maatschappij. Nederland heeft dit verdrag onder­tekend en daarom moet alle digitale dienstverlening verplicht toegankelijk zijn.

In 2004 werden hiervoor Webricht­lijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld en verfijnd, op basis van voort­schrijdend inzicht, nieuwe technische mogelijk­heden en bewegingen in de maatschappij.

Het toepassen van Webrichtlijnen versie 2 niveau AA is op dit moment verplicht voor alle digitale dienstverlening door de overheid. Het kwaliteitsmodel wordt op dit moment aangepast in Europees verband. Naar verwachting wordt eind dit jaar de Europese regelgeving van kracht.

Digitale toegankelijkheid

De Webrichtlijnen gaan verder dan alleen toegankelijkheid. Om voor te sorteren op Europese regelgeving en nationale wetgeving gaan de Webrichtlijnen met ingang van vorige maand verder onder de naam DigiToegankelijk. Deze naam geeft beter aan waar het zwaartepunt ligt: digitale toegankelijkheid. De bestaande verplichtingen blijven ondertussen onverminderd van kracht.

DigiToegankelijk heeft een eigen website die vooral gericht is op bestuurders en managers, in tegenstelling tot de vorige website die meer technisch gericht was. Beheer van de richtlijnen is onder­gebracht bij Logius, agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink­rijks­relaties. Logius beheert afspraken en componenten van de digitale overheid zoals DigiD.

Zie ook het externe artikel: Webrichtlijnen en DigiToegankelijk: wat is verplicht?

Gerelateerde nieuwsberichten:

Over Ron van der Kolk MSc MBA

verbetert de dienstverlening en bedrijfsvoering van de overheid als organisatie­adviseur, interim manager, trainer en coach bij Inflection.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *