Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving

De Rijksoverheid heeft een kamerstuk gepubliceerd over vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. In de notitie gaat het kabinet in op de invloed van allerlei technologische ontwikkelingen op de veiligheid en vrijheid, in het bijzonder de privacy. Het is een notitie die minister Opstelten, staatssecretaris Teeven en minister Plasterk namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer hebben gezonden.

Het kabinet constateert dat de voortschrijdende digitalisering van de samenleving gevolgen heeft voor de economie, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer. Gelet op die ontwikkelingen staat het kabinet in de eerste plaats stil bij de rol die de overheid moet spelen bij de bescherming van persoonsgegevens tegen schendingen door anderen. “De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid, voor de manier waarop we met elkaar omgaan en voor onze privacy. Zij biedt veel kansen, maar brengt ook kwetsbaarheden mee”, aldus de notitie.

Het kabinet stuurt aan op een veiliger digitale omgeving voor Nederland. Het plan is onder meer om een Nederlandse clouddienst op te zetten voor cruciale sectoren, zoals de energievoorziening en communicatie. Daar zouden kwetsbare gegevens veiliger kunnen worden opgeslagen. Ook wordt gekeken of en hoe de regels moeten worden aangescherpt voor het gebruik van camera’s die zijn bevestigd aan drones, onbemande vliegtuigjes.

De notitie is hier te lezen in PDF formaat.

Gerelateerde artikelen:

Over Ron van der Kolk MSc MBA

verbetert de dienstverlening en bedrijfsvoering van de overheid als organisatie­adviseur, interim manager, trainer en coach bij Inflection.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *